Angermeier - komplexní geodetické služby na stavbách

Angermeier - komplexní geodetické služby na stavbách

nabizimereferencekontakt

Představení společnosti:

Společnost Angermeier Engineers, s.r.o. je geodetická a inženýrská kancelář, která vznikla na konci roku 1994. Ve společnosti je kladen velký důraz na spokojenost zákazníka, což znamená vysokou odbornou úroveň a kvalitu provedené práce a rychlost. 

Naší předností jsou určitě osobní zkušenosti a nasazení našich zaměstnanců. Jsme zvyklí ztotožnit se s každým problémem, který vznikne v průběhu výstavby a který se, byť i zdánlivě okrajově, dotýká naší profese, a aktivně se podílíme na jeho řešení. Aby celá firma neztratila krok s dobou, ve které se velmi rychlým tempem rozvíjí nejenom elektronické vybavení přes počítače až po geodetické přístroje, ale i právní vztahy např. v katastru nemovitostí, snažíme se naše zaměstnance dále školit v různých směrech a oborech. Namátkou mohu uvést právní vztahy v katastru nemovitostí, geotechniku, ale i například mezilidské vztahy (s lidmi přicházíme do kontaktu neustále). 
Naši zaměstnanci jsou schopni se dorozumět německy, anglicky, rusky a francouzsky a mají zkušenosti z práce na projektech v Evropě a Asii. 


.:.


Další výhodou je náš software, zakoupený v zahraničí. Je dále vyvíjen v duchu neustále stoupajících nároků stavebních firem. Jsou v něm obsaženy zkušenosti mnoha lidí z průběhu posledních 30-ti let a je orientován na výstavbu tunelů a liniových staveb. S jeho pomocí jsme schopni kontrolovat projekt a velmi rychle reagovat i na nenadálé požadavky, které na stavbách vznikají. Jedná se o programové produkty firem GEOiD a ARC:
· PowerVermessung a GEO2000 - geodetický zpracovatelský software
· CATS® (Computer Aided Tunnel System) - laserové řízení tunelové ražby NRTM
· arc - tech® - geotechnický software, grafické zpracování naměřených deformací
· GEDO® - systém pro přesné osazení kolejí a jejich následné zaměření

Za zmínku určitě stojí i český geodetický výpočetní software Groma®, který rovněž využíváme. Kromě toho zpracováváme naší práci pomocí běžně dostupného aplikačního software Microsoft® Office, AutoCAD® a Microstation® 95 s nadstavbami.


Vzhledem k tomu, že pracujeme ve velmi náročných podmínkách, je naše společnost pojištěna na škodu způsobenou jiným subjektům výkonem zeměměřických činností a na škodu na majetku.

Jsme členy Českého tunelářského komitétu ITA-AITES.


Od dubna 2004 jsme držiteli certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.
Oznámení:

Certifikace

Od dubna 2004 jsme držiteli certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.


Kontakt

Pražská 810/16,
102 21 Praha 10
tel.:
+420 281 017 408
+420 281 017 410
fax:
+420 257 213 454

E-mail: info@angermeier.cz

::