O společnosti

Stručná charakteristika společnosti

Společnost Angermeier Engineers, s.r.o. je geodetická a inženýrská kancelář, která vznikla na konci roku 1994. Ve společnosti je kladen velký důraz na spokojenost zákazníka, což znamená vysokou odbornou úroveň, kvalitu provedené práce a rychlost.

Naší předností jsou určitě osobní zkušenosti a nasazení našich zaměstnanců. Jsme zvyklí ztotožnit se s každým problémem, který vznikne v průběhu výstavby a který se, byť i zdánlivě okrajově, dotýká naší profese, a aktivně se podílíme na jeho řešení. Aby celá firma neztratila krok s dobou, ve které se velmi rychlým tempem rozvíjí nejenom elektronické vybavení přes počítače až po geodetické přístroje, snažíme se naše zaměstnance dále školit v různých směrech a oborech.

Vzhledem k tomu, že pracujeme ve velmi náročných podmínkách, je naše společnost pojištěna na škodu způsobenou jiným subjektům výkonem zeměměřických činností a na škodu na majetku.

Jsme členy Českého tunelářského komitétu ITA-AITES.

Jsme držiteli certifikátu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátu o systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016. Z tohoto důvodu dodržujeme Integrovanou politiku společnosti.

Ukázka přístrojového vybavení

Leica TS-15

Leica TS-15

Robotizovaná totální stanice

Tyto totální stanice v nejpřesnější nabízené konfiguraci tvoří páteř našeho přístrojového vybavení.

Leica TS-60

Leica TS-60

Velmi přesní totální stanice

Přístroj s přesností 0,5 obloukové vteřiny. S tímto přístrojem jsme schopni dosahovat velmi přesných a kvalitních výsledků při měření bodových polí a při měření deformací.

Leica MS-50

Leica MS-50

Multistanice

Přístroj kombinující totální stanici a laserový skener.

Faro focus 3D

Faro Focus 3D

3D Laserový skener

Kompaktní výkonný 3D skener s rychlostí měření až 976000 bodů za sekundu. Díky rychlosti sběru dat je možné měřit i během výstavby v tunelu bez výrazného omezení provozu.

Leica LS-15

Leica LS-15

Digitální nivelační přístroj

Kvalitní digitální nivelační přístroje Leica LS-15 v kombinaci s invarovými nivelačními latěmi nám umožňují provádět přesná výšková a deformační měření.

Leica GS-18

Leica GS-18

GNSS stanice

Nedílnou součástí přístrojového vybavení jsou GNSS přístroje Leica GS-18. V kombinaci se staršími GNSS aparaturami nám umožňují i síťová měření.