Ostatní projekty
Reference

Tunel Albaufstieg

Německo

Zaměření primární obezdívky tunelů metodou laserového skenování

Průkazy průjezdného profilu tunelů Mrázovka, Strahovského tunelu a tunelu Blanka

Praha

Práce metodou laserového skenování

AFI Karlín Business centre

Praha

Geodetické práce při osazování fasády

Výstavba COPA Centrum Národní

Praha

Odpovědný geodet dodavatele a kompletní geodetické služby první fáze

Fakultní nemocnice v Motole

Obchodní centrum Palladium

Praha

Zaměření centra a výpočet prodejních ploch před předáním

L`Ocelot

Praha

Geodetické a projekční práce pro zavěšení ocelové fasády

Smíchov Gate

Praha

Zaměření centra a výpočet prodejních ploch před předáním

Německá škola Stodůlky

Praha

Kontrolní práce

Geodézie

Slide project Armenia

Arménie

Vyhotovení podkladů velkoplošných sesuvů svahů

Ambasáda českého velvyslanectví v Londýně

Velká Británie

Zaměření a zpracování skutečného stavu

Ropovod Družba

Zaměření čerpacích stanic a vyhotovení podkladů pro projekt

Fakultní Nemocnice Motol, stavebně technický průzkum objektu F a teras objetu E

Praha

Stavebně technický průzkum, geotechnický monitoring objektů