Geodézie Nabídka služeb

Polygonový pořad v tunelu Mrázovka

Služby v oblasti geodézie

Nabízíme kompletní služby v oblasti inženýrské geodézie počínaje zaměřením pro projekt přes vytyčovací a zaměřovací práce během výstavby až po vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

Těžištěm naší činnosti jsou podzemní stavby, nicméně stejně kvalitní služby nabízíme i pro liniové stavby nebo monolitické stavby. Jsme schopni se přizpůsobit potřebám zakázky a nebojíme se výzev.

Příklady nabízených služeb

  • Budování a udržování vytyčovacích sítí
  • Přesné vytyčovací a zaměřovací práce
  • Tvorba map

Naše specializace

Začátek ražby na tunelu Považský Chlmec

Geodetické práce v podzemí

Naší hlavní specializací je geodézie na tunelových stavbách. Provádíme budování měření a údržbu vytyčovacích sítí jak na povrchu, tak v podzemí, měřické práce při ražbě, při budování trvalého ostění i při osazování tunelového vybavení.

Kromě toho jsme schopni provádět i konvergenční měření při výstavbě a následném provozu podzemního díla.

Vytyčování na Západním městě

Geodetické práce při výstavbě budov

Máme dlouholeté zkušenosti s geodetickými pracemi při výstavbě monolitických objektů. Kromě měřických prací na hrubých stavbách také provádíme vytyčovací práce při osazování tvarově složitých fasád a kovových konstrukcí na budovách.

Měřrní v SRN

Geodetické práce na dopravních stavbách

Součástí námi nabízených služeb je i geodézie na dopravních stavbách. Poskytujeme měřické práce při výstavbě mostů, silnic, železnic a tramvajových tratí.

GPS měření v Radonicích

Ostatní geodetické práce

Nedílnou součástí námi nabízených služeb jsou také služby v oblasti mapování a katastru nemovitostí. V souvislosti s tím jsme schopni provádět práce odpovědného geodeta dodavatele nebo investora.