Doprovodná měření ke geotechnickému monitoringu
Reference

Tunel Višňové

Slovensko

Měření konvergencí při ražbách

Tunel Považský Chlmec

Slovensko

Měření konvergencí při ražbách

Tunel Ejpovice

Plzeňský kraj

Geotechnický monitoring výstavby, ve sdružení s GEOtest, a.s.

AFI Karlín

Praha

Geotechnický monitoring zajištění stavební jámy

Tunel Ejpovice

Waltrovka

Praha

Geotechnický monitoring stávajících tubusů metra B

Stoka CO3

Praha

velmi přesná deformační měření v rámci geotechnického monitoringu ražby stoky pod Královskou zahradou Pražského hradu, ve sdružení s PUDIS a.s.

OAC Millennium 2008 - Krystal

Praha

Geotechnický monitoring zajištění stavební jámy

Most depo Hostivař

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce při sanaci mostu včetně sledování jeho zdvihu a chování ve zdvihu

Odvodňvoací štola Strahovského tunelu

Fakultní Nemocnice Motol, stavebně technický průzkum objektu F a teras objetu E

Praha

Stavebně technický průzkum, geotechnický monitoring objektů

Bezbariérový přístup (výtah) do stanice metra Národní

Praha

Geotechnický monitoring, včetně nasazení automatizovaného měření deformací ve stávajících tunelech metra B

Stanice matra B Stodůlky

Praha

Geotechnická měření včetně nasazení automatizovaného měření deformací ve stávajících tunelech metra

MÚK Malovanka, část 2B

Praha

Deformační měření v rámci geotechnického monitoringu

Odvodňovací štola Strahovského tunelu

Praha

Deformační měření v rámci geotechnického monitoringu

Tunel Dobrovského

Brno

Doprovodné měření kompenzačních injektáží – automatizované nonstop měření deformací se submilimetrovou přesností, supervize geotechnického monitoringu

Galerie Liberec

Liberec

Geotechnický monitoring a kontrolní práce

FNM Praha, rekonstrukce vertikály E

Praha

Geotechnický monitoring