Laserové skenování Nabídka služeb

Mračno bodů

Laserové skenování

Poskytujeme služby v oblasti laserového skenování pro dokumentaci skutečného provedení a pro sledování deformací a přetvoření objektů. Specializujeme se na měření skutečného provedení podzemních děl a na měření deformací ostění. K této činnosti používáme kvalitní skener od firmy Faro. Deformační měření zpracováváme softwarem Delta - Hypso, který jsme sami vyvinuli.

Naše hlavní přednosti

  • Kvalitní přístrojové vybavení
  • Vlastní software pro zpracování dat, který jsme schopni přizpůsobit potřebám zakázky
  • Schopnost sledování deformací v plochách

Naše specializace

Mračno bodů s odchylkami od profilu

Kontrola zásahů primárního ostění tunelu

Pomocí laserového skenování dodáváme mapy zásahů primárního ostění do profilu tunelu. Následně jsme schopni tyto zásahy vytyčit v tunelu a zefektivnit tak frézování.

Kontrola průjezdného profilu

Kontrola průjezdného profilu

Díky množství získaných dat můžeme provádět kontrolu zásahů vybavení tunelu do průjezdného profilu.

Stěna Vladislavského sálu

Měření deformací ploch

S použitím námi vyvinutému softwaru Delta - Hypso jsme schopni vyhodnocovat deformace ploch jako jsou například ostění tunelu nebo stěny budov.