Doprovodná měření ke geotechnickému monitoringu
Reference

Odvodňovací štola Strahovského tunelu

Praha

Deformační měření v rámci geotechnického monitoringu

Tunel Dobrovského

Brno

Doprovodné měření kompenzačních injektáží – automatizované nonstop měření deformací se submilimetrovou přesností, supervize geotechnického monitoringu

Galerie Liberec

Liberec

Geotechnický monitoring a kontrolní práce

FNM Praha, rekonstrukce vertikály E

Praha

Geotechnický monitoring

Tunel Jihlava

FNM Praha, rekonstrukce dětské části, ražba Koridoru

Praha

Geotechnický monitoring

Vinohradské tunely

Praha

Pasportizace a deformační měření

MÚK Malovanka, část 2A

Praha

Deformační měření v rámci geotechnického monitoringu

Průzkumná štola Lahovice, st.č. 514

Praha

Měření konvergencí

Pražský Hrad

Průzkumná štola Lahovice, st.č. 513

Praha

Měření konvergencí

Metro IV C1

Praha

Měření konvergencí

Tunely Mrázovka

Praha

Měření konvergencí a sedání definitivního ostění

Tunely Mrázovka ZTT

Praha

Nonstop deformační měření při provádění kompenzačních injektáží - školení, poradenství a odborný dohled