Dopravní stavby
Reference

Most Panenská, D8

Ústecký kraj

Vytyčovací a kontrolní práce

Nové spojení

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce na stavbě mostu a zárubní zdi

Estakáda letiště Ruzyně, terminál sever

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Most přes Plzeňskou

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

GPS měření v SRN

Most Lahovice

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Tramvajová trať Barrandov

Praha

Odpovědny geodet dodavatele, geodetické práce pro výstavbu na dvou estakádách, jedna budovaná výsuvem betonové konstrukce, druhá kombinací výsuvu skruže