Monolitické stavby
Reference

River Lofts

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce, odpovědný geodet dodavatele

Stanice Bořislavka

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Čtvrť Západní město

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Administrativní budova ČSOB

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Vytyčování na monolitu

Smíchov Gate

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Anděl City

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

PPF-Gate

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Nová Liboc

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Vytyčování na monolitu

Poupětová

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Fantazie

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Botič

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce

Smíchovská

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce