Podzemní stavby
Reference

Metro IV C2

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce při ražbě

Kanalizační odvodňovač

Strakonice

Vytyčovací a kontrolní práce při řízení ražby

Stanice metra A Muzeum - výtahová šachta

Praha

Geodetické práce při výstavbě komplikovaného definitivního ostění

Kolektory Jindřišská

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce při řízení ražby

Ejpovice - propojka

Tunel Panenská

Ústí nad Labem

Výpomoc při řízení ražby

Průzkumná štola Lahovice, st.č. 514

Praha

Měření konvergencí

Průzkumná štola Lahovice, st.č. 513

Praha

Měření konvergencí

Kolektory Brno

Brno

Vytyčovací a kontrolní práce při řízení ražby

Tunel Dobrovského

Metro IV C1

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce při výstavbě definitivního ostění

Průzkumné štoly Dobrovského

Brno

Vytyčovací a kontrolní práce při řízení ražby

Tunely Mrázovka

Praha

Geodetické práce při výstavbě definitivního ostění, vytyčovací a kontrolní práce, výpomoc při řízení ražby

Tunely Mrázovka ZTT

Praha

Vytyčovací a kontrolní práce a poradenství a odborný dohled