Podzemní stavby
Reference

Tunel Branisko

Slovensko

Konzultační a poradenská činnost, včetně praktických školení na stavbě, vyrovnání základních vytyčovacích sítí v podzemí a na povrchu